1901 Census of Rajputana

From Deletionpedia.org: a home for articles deleted from Wikipedia
Jump to: navigation, search
This article was considered for deletion at Wikipedia on April 25 2015. This is a backup of Wikipedia:1901_Census_of_Rajputana. All of its AfDs can be found at Wikipedia:Special:PrefixIndex/Wikipedia:Articles_for_deletion/1901_Census_of_Rajputana, the first at Wikipedia:Wikipedia:Articles_for_deletion/1901_Census_of_Rajputana. Purge

This was the breakdown by caste, religion and community of the population of the Rajputana, now the state of Rajasthan, by the 1901 Census of India. [1]

Class Caste or Tribe Population
Hindu Group I
Brahmin 1,012,396
Hindu Group II
Rajput 585,784
Khatri 8,375
Kirar / Dhakad 98,000
Charan 34,475
Bhat 34,490
Kayastha 27,771
Sondhia 22,138
Arora 737
Hindu Group III Bania castes
Dhusar 1,533
Oswal 4,865
Agrawal 211,972
Khandelwal 68,290
Mahesri 85,672
Palliwal 2,303
Porwal 3,702
Srimal 593
Bhatia 622
Rastogi 282
Bijaybargi 10,545
Humar 1,223
Mahawar 895
Mathuria 1,250
Mawar 10,301
Narsingpura 219
Nagda 68
Nima 1,477
Chitora 1,111
Minor Castes 6797
Total Hindu Bania 414,017
Hindu Group IV
Jat 844,285
Maratha 533
Bishnoi 49,302
Gujjar 462,016
Sirvi 31,450
Patel 66,750
Arain 172
Mali 313,281
Mina 477,128
Ghosi 715
Anjana 1,782
Kunbi 17,832
Khati 151,359
Suthar 7,946
Barhai 4,872
Tamboli 6,659
Silawat 2,252
Sompura 1,659
Dangi 30,578
Minor Castes 2,229
Hindu Group V
Jaga 2,108
Jasondhia 25
Nai and Suar 148,709
Bari 3,996
Rawat 8,850
Darzi 43,374
Chhipa and Chapara 39,193
Rangrez 8
Chitara 313
Randhera 2,517
Kansera 3,974
Bharawa and Thathera 5,527
Patwa 2,797
Rebari 98,637
Kachhi 50,833
Kahar, Bhoi, 51,132
Kumbhar 257,558
Kumrawat 148
Hazuri and Wazir 1,300
Chakar 155,629
Gola 6,505
Shikligar 2,117
Karera 1,147
Gaderia 14,902
Gadri 36,842
Minor Castes 3,234
Hindu Group VI '
Rathi 827
Lodha 44,714
Lakhera 137,780
Kharadi 481
Kandera 7,816
Ghanchi 4,998
Teli 42,525
Niaria 16
Babar 1,186
Baid 667
Dhakar 78,944
Kharwar 7,149
Bharbhunja and Dhankuta 5,694
Odh 7,377
Kalal 37,652
Lohar 50,630
Banjara 15,681
Labana 1,464
Manihar 1,161
Lohana 1,464
Motisar 992
Beldar 3,924
Rajgar 3,116
Rajkumbhar 822
Sangtarash 800
Sungah 2,405
Agri 918
Ghasiara 92
Kachera 623
Nilgar 58
Jagripatar 3,297
Kamangar 546
Dhunia 1,010
Bhishti 104
Chobdar 1,903
Mallah 1,334
Bhand 2,314
Bahrupia 102
Hijra 105
Nayak 35,081
Garasia 12,297
Meo 6
Bhil 339,786
Mer 3,694
Baori 30,280
Kharol 11,473
Mirasi 1,912
Dhobi 42,336
Mochi 16,676
Thakaria 228
Koli 103,060
Julaha 293
Salvi 2,921
Khatik 53,308
Kapri 683
Dhola, Dholi and Rana 30,934
Dharhi and Dhadi 3,202
Dom 1,940
Moghia 2,251
Beria 332
Bedia 482
Dhanka 10,417
Minor Castes 1,995
Hindu Group VII A
Balai 313,171
Bambhi 1,133
Raigar 84,296
Chamar and Bola 704,403
Meghwal 195
Gurda 389
Jatia 12,497
Sargara 13,862
Dabgar 1,436
Kamar 3,170
Bargi 538
Dhedh 11,375
Mehar and Mahar 3,023
Minor Castes 9,621
Hindu Group VII B
Nat 7,030
Bansphor 499
Ghancha 13,471
Rawal 6,231
Bagaria 1,089
Kalbelia and Sapera 2,831
Dhanak 21,586
Bagri 7,636
Aheri and Shikari 962
Khangar 2,544
Bhangi 76,430
Saharia 8,373
Bidhakia 195
Satia 496
Thori 14,765
Kanjar 2,592
Tirgar 171
Minor Castes 228
Devotees, Sadhu and Priests
Puri 281
Saraswati 143
Naga and Dadupanthi 8,972
Gosain 31,991
Bairagi 76,301
Swami, Sadhu or Sidh 63,775
Nath 32,210
Jogi 26,264
Prohit 574
Pujari 277
Bhojak 496
Savag 4,877
Bhopa 556
Tarag 1,453
Acharaj 989
Joshi 2,073
Dakaut 15,551
Garoda 608
Garu 431
Garura 111
Total Hindu 8,450,688
Jain
Oswal 204,323
Agrawal 11,237
Khandelwal 7,126
Mahesri 224
Palliwal 2,398
Porwal 28,915
Srimal 2,363
Bijaybargi 69
Humar 7,537
Bagarwal 2,714
Jaiswal 2,363
Saraogi 52,862
Dhundia 1,468
Narsingpura 7,057
Nagda 4,351
Nima 3,700
Chitora 1,028
Minor Bania Castes 515
Total Bania 340,300
Khatri 411
Other Jain/Unspecified 1,884
Total Jain 342,595
Sikh
Jat 1,466
Khati 244
Khatri 34
Arora 25
Bauri 9
Minor Castes/Unspecified 276
Total Sikh 2,054
Group I Muslim
Sayyid 35,088
Shaikh 242,046
Pathan 105,380
Mughal 10,770
Group II Muslim
Khanzada 9,354
Rajput 34,725
Meo 168,590
Jat 158
Gujjar 723
Kaimkhani 21,264
Afghan 6,931
Baloch 695
Sindhi-Sipahi 9,360
Multani 59
Makrani 975
Momin 319
Bohra 8,804
Deswali 5,659
Bhatti 67
Bhat 298
Sipahi 12,263
Rath 17,692
Chobdar 781
Chakar 279
Arain 142
Faqir 40,956
Gandhi 42
Khoja 237
Mujawar 1,219
Ostam 325
Minor Castes 71
Group III Muslim
Sonar 273
Halwai 27
Baghban 64
Bisati 581
Tamboli 30
Bharbhunja 2,192
Darzi 280
Chhipa 3,924
Rangrez 4,040
Niaria 1,652
Bhishti 18,096
Ghosi 3,947
Bhand 197
Kalawat 151
Jagripatar 504
Sangtarash 327
Hamal 305
Nai Musalman 7,751
Jogi 2,097
Minor Castes 309
Group IV Muslim
Bhoi 28
Lohar 6,972
Kharadi 987
Khati 267
Lakhera 2,400
Churigar 1,257
Chungar 827
Manihar 4,622
Chitara 209
Bhatiara 1,224
Kamangar 87
Odh 100
Beldar 145
Darugar 847
Nilgar 5,270
Julaha 6,791
Lodha 229
Kandera 1,252
Kumbhar 6,963
Kunjra 3,347
Dhunia 9,849
Kalal 1,360
Teli 19,366
Rebari 462
Gaddi 2,921
Kasai 20,292
Banjara 1,324
Dabgar 118
Chadwa 1,460
Khatik 2,689
Minor Castes 791
Group V Muslim
Mochi 1,476
Dhobi 5,590
Mirasi 12,510
Chamar 52
Dom 4,277
Dhadi 2,052
Nayak 2,292
Dholi 479
Rana 2,555
Bazigar 235
Nat 513
Bhangi 693
Minor Castes 139
Unspecified 1,395
Total Muslim 924,656
Christians 2,840
Jews 5
Parsis 339
Brahmo Samaj 124
Total Population 9,720,461


See also

References

  1. Census of India 1901 Vol 25, Rajputana Pt 1, Report Subsidiary Table 1 A Caste, Tribe and Race by Social Precedence and Religion pages 164 to 169