1901 Census of the North-Western Provinces and Oudh

From Deletionpedia.org: a home for articles deleted from Wikipedia
Jump to: navigation, search
This article was considered for deletion at Wikipedia on August 14 2015. This is a backup of Wikipedia:1901_Census_of_the_North-Western_Provinces_and_Oudh. All of its AfDs can be found at Wikipedia:Special:PrefixIndex/Wikipedia:Articles_for_deletion/1901_Census_of_the_North-Western_Provinces_and_Oudh, the first at Wikipedia:Wikipedia:Articles_for_deletion/1901_Census_of_the_North-Western_Provinces_and_Oudh. Purge

This was the breakdown by caste, religion and community of the population of the North-Western Provinces and Oudh, now the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand, by the 1901 Census of India.[1]

Class Caste or Tribe Population
Group I Hindus
Brahmin 4,706,332
Ahiwasi 3,147
Bhaureriya or Bhaddal 2,128
Joshi 26,798
Dakaut 5,569
Barau 312
Mahabrahmin 8,983
Group II Hindus
Bhumihar 205,951
Taga 109,578
Bohra or Palliwal 1,407
Dhusar Bhargava 4,436
Bhat 131,881
Golapurab 7,108
Group III Hindus
Rajput 3,354,058
Khatri 49,518
Kirar 695
Group IV
Kayastha 515,698
Baiswar 1,960
Bhatia 36
Group V Bania or Vaishya
Agarwal 291,143
Baranwal 19,170
Barahseni 42,883
Churuwal 2,966
Gahoi 29,448
Khandelwal 10,450
Mahesri 20,081
Rastogi 22,421
Umar 42,422
Uswal 3,359
Group VI Bania or Vaishya
Agrahari 86,503
Kandu 157,638
Kesarwani 48,713
Kasaundhan 96,123
Rauniyar 12,074
Unai Sahu
Other sub-castes 447,088
Total Bania Group V and VI 1,332,432
Group VII
Jat 784,878
Kamboh 6,155
Rayeen 510
Ror 3,095
Bishnoi 1,667
Halwai 65,778
Dangi 1,399
Group VIII Hindu
Kurmi 1,963,757
Gujar 283,952
Rawa 23,953
Ahir 3,823,668
Ahar 246,137
Bhurtiya 2,101
Sonar 283,980
Niariya 240
Kasera 7,927
Thathera 19,855
Atith 35,068
Mahant 7
Sadh 2,641
Baghban 15,577
Mali 250,664
Saini 73,567
Kachhi 711,630
Murao 645,142
Koeri 505,097
Kabariya 548
Kunjra 1,739
Soiri 1,318
Lodha 1,063,741
Kisan 369,631
Khagi 44,608
Gorchha 484
Tamboli 80,561
Barai 138,418
Barhai 548,816
Kunera 608
Lohar 531,749
Nai 670,239
Bari 74,303
Kahar 1,237,881
Gharuk 764
Gond 20,324
Goriya 19,792
Kamkar 32,016
Bargah 372
Group IX Hindu
Mallaah 227,840
Kewat 429,291
Bind 77,829
Sorahiya 9,661
Tiar 135
Chai 29,547
Kadhera 29,020
Gaderia 941,803
Bharbhuja 309,655
Chhipi 31,178
Patwa 28,208
Tarkihar 1,334
Darzi 101,741
Sejwari 138
Gandharv 861
Kumhar 705,689
Group X a Hindu
Kalwar 324,375
Teli 732,367
Bhar 381,197
Tharu 24,219
Bhoksa 5,064
Bhotiya 9,832
Saun 896
Banjara 45,628
Naik in plains 2,544
Belwar 1,697
Kuta 6,204
Orh 14,248
Ramaiya 3,158
Group X b Hindu
Dhunia 20,369
Arakh 73,702
Mochi 10,830
Radha 3,567
Bhagat 882
Paturiya 4,537
Kanchan 65
Naik in hills 2,070
Bhand 129
Dharhi 12,747
Harjala 365
Hijra 35
Lonia 399,886
Beldar 46,520
Kharot 4,859
Khairha 88
Khairwa 25
Parahiya 234
Kol 49,653
Kharwar 15,496
Chero 5,942
Majhwar 21,259
Manjhi 85
Panika 4,824
Kotwar 53
Bhuiya 1,599
Bhuiyar 3,870
Ghasyara 345
Pathari 542
Pahri 1,590
Bayar 15,211
Group X c Hindu
Mina 10,546
Khangar 27,376
Dalera 1,925
Badhik 198
Barwar 5,331
Bawariya 839
Bhantu 300
Sansiya 1,595
Kapariya 88
Group X Hindu
Dhobi 609,445
Rangrez 1,800
Rangsaz 79
Kori 990,027
Balai 454
Saqailgar 1,250
Dabgar 6,452
Raj 2,827
Aheria 17,774
Baheliya 37,814
Nat 56,263
Beriya 8,810
Bangali 1,214
Dhanuk 127,581
Dusadh 72,124
Sonkar 744
Khatik 199,591
Pasi 1,239,282
Tarmali 59
Boriya 18,614
Bansphor 11,934
Dharkar 40,037
Bajgi 5,818
Habura 4,103
Group XII Hindu
Chamar 5,890,639
Gharami 142
Agariya 1,186
Musahar 41,187
Kanjar 18,198
Dhangar 1,586
Korwa 617
Saharya 7,559
Bhangi 353,530
Basor 36,510
Balahar 1,988
Domar 7,764
Dom 233,915
Group XIIa Hindu
Bhil 270
Bhopa 172
Gorkha 3,835
Ranware 726
Rahwari 459
Raji 63
Sadgop 169
Sood 4
Group XIIb Hindu
Donwar 592
Garg 1
Potgar 6
Faqir 294,253
Unspecified 40,251
Total Hindu 42,954,517
Group I Muslim
Sayyid 257,241
siddiqui manihar 1,40,057
Pathan 766,502
Mughal 82,334
Group II Muslim
Ahar 2
Ahir 7,214
Arakh 71
Baghban 2,104
Baheliya 2,685
Baidguar 290
Bangali 194
Bania 2,964
Banjara 36,608
Bansphor 555
Barhai 75,060
Bari 339
Barua 8
Barua 8
Basor 34
Bawariya 98
Bayar 7
Behna 356,577
Beldar 111
Beria 720
Bhand 3,739
Bhangi 90,904
Bhanreria 7
Bhar 19
Bharbhunja 11,560
Bhat 35,582
Bhil 9
Bhumihar 3,005
Bind 1
Brahmin 22
Chai 27
Chamar 205
Chhipi 13,107
Dabgar 36
Dangi 8
Darzi 161,298
Dhanuk 83
Dharhi 2,345
Dharkar 14
Dhobi Musalman 90,597
Dom 23,156
Dusadh 5
Gaderia 708
Gaddi 58,543
Gandhi 1,315
Ghosi 34,136
Goriya 3,047
Gujar 77,738
Hijra 757
Habura 27
Jat Muslim 18,478
Kachhi 67
Kadhera 1,469
Kahar 8,084
Kalwar 2,601
Kamboh Muslim 2,601
Kamkar 80
Kanjar 2,226
Kasera 19
Kayastha Muslim 6
Kewat 3
Khangar 1
Khatik 557
Khatri 38
Koeri 607
Kumhar 19,964
Kunera 1,915
Kurmi 310
Lodh 232
Lohar Musalman 77,786
Luniya 175
Mali 6,180
Mallaah 7,551
Mochi Musalman 4,700
Murao 66
Musahar 3
Nai Musalman 219,898
Nat Musalman 25,078
Niyaria 291
Orh 86
Pasi 369
Patwa 306
Rajput Muslim 404,781
Ramaiya 435
Rawa 106
Rayeen 14,239
Soeri 5
Sonar 3,205
Taga Muslim 39,605
Tamboli 3,904
Teli Musalman 207,863
Tharu 13
Thathera 653
Nau Muslim 41,807
Unspecified 28,742
Group III Muslim
Bhatiara 34,714
Bhishti 81,735
Bisati 1,760
Dafali 36,860
Faqir 334,762
Halwai Musalman 32,067
Hurkiya 1,448
Julaha 898,032
Kabaria 7,930
Kingharia 3,247
Kunjra 85,738
Mirasi 8,836
Nalband 243
Nanbai 1,502
Nalband 429
Qalaigar 447
Qassab 180,805
Raj 9,589
Rangrez 38,338
Rangsaz 229
Saiqalgar 3,947
Tawaif 21,797
Group IV Muslim
Baloch 4,278
Dogar 210
Gara 53,952
Habshi 73
Iraqi 8,706
Jhojha 30,509
Meo 51,028
Pankhiya 1,913
Turk 6,569
Total Muslim 6,731,034
Total Christians 102,469
Native Christians 68,841
Europeans 28,410
Eurasians 5,218
Jains 84,401
Sikhs 15, 310
Aryas 65,282
Budhists 788
Total Population 49,953,801

See also

References