360° feedback

Uit Deletionpedia.org
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Wiu Bij 360° feedback worden mensen uit de directe omgeving betrokken om informatie te verzamelen over iemands gedrag, functioneren of persoonlijkheid. De verzamelde informatie, wordt meestal in kaart gebracht aan de hand van (online) vragenlijsten. Dergelijke 360° feedback vragenlijsten worden voornamelijk gebruikt in werksituaties.

Degene waarover informatie verzameld wordt, de feedbackvrager, dient vaak een zelfreflectie vragenlijst in te vullen. Daarnaast wordt ook informatie over iemands persoonlijkheid, gedrag of functioneren gevraagd aan personen die bekend zijn met (de manier van werken van) de feedbackvrager en dan bij voorkeur mensen die zich in een cirkel van 360° rond deze persoon bevinden; o.a. leidinggevenden, collega’s, medewerkers en klanten. Het doel hiervan is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de betreffende persoon. De feedbackvrager bepaalt hierbij vaak zelf wie er uitgenodigd wordt.

Door op deze wijze informatie te verzamelen wordt inzicht verkregen in het effect van het gedrag van de feedbackvrager. Door zelfreflectie te vergelijken met de beoordeling van anderen wordt zichtbaar of iemands intenties goed uit de verf komen of dat de omgeving van deze persoon dat toch anders ziet.

Sjabloon:Nocat