ADR (Orgaandonatie)

Uit Deletionpedia.org
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Wiu Het ADR-systeem staat voor Actief Donor Registratie-systeem. Het is een variant op bestaande orgaandonatie beslissystemen waarmee mensen hun donorkeuze kunnen vastleggen in het nationale donorregister van een land. Met een beslissysteem kan iedereen kenbaar maken of organen wel of niet mogen worden uitgenomen na overlijden. Het donorregister is te raadplegen voor artsen, om te zien of een potentiële donor toestemming heeft gegeven om zijn of haar organen te mogen gebruiken voor transplantaties. Het type ADR-systeem ligt tussen een 'toestemmingssysteem' (opt-in) en volledig 'geen-bezwaar-systeem' (opt-out) in.

ADR-systeem verbindt consequenties aan niet reageren

Alle mensen die bij de invoering van een ADR-systeem nog niet uit eigen beweging een keuze hebben doorgegeven, worden door de overheid aangeschreven en ontvangen een brief. In die brief wordt gevraagd om een donorkeuze te registreren. Het ADR-systeem zoals D66 dat voorstelt, houdt in dat er consequenties worden verbonden aan iemand die twee keer niet reageert op een brief van de overheid. Wordt er 6 weken na de tweede brief nog niet zelfstandig een keuze vastgelegd, dan wordt er automatisch een toestemming geregistreerd in het donorregister. Hiervan wordt degene op de hoogte gesteld in een laatste derde brief. Tussen deze twee brieven zit tevens zes weken bedenktijd. Een geautomatiseerde JA is alsnog aan te passen in overige keuze-opties zoals ze nu bestaan in het huidige opt-in beslissysteem. Namelijk:

1. Ja, ik geef toestemming

Hierbij bestaat ook de optie om bepaalde organen of weefsels uit te sluiten.

2. Nee, ik geef geen toestemming

Er worden geen organen uitgenomen.

3. Mijn nabestaanden beslissen

De beslissing wordt overgelaten aan de nabestaanden van de overledene.

4. Een specifiek derde persoon beslist

De beslissing wordt overgelaten aan een specifiek persoon aangewezen door de donor.


Nog nergens ter de wereld is een Actief Donor Registratie systeem ingevoerd. Politieke partij D66 wil dit beslissysteem in Nederland invoeren en heeft daar in 2012 een initiatiefwetsvoorstel voor ingediend. Wanneer de Tweede Kamer definitief een besluit neemt over deze voorgestelde wetswijziging is nog niet bekend.

Huidige beslissysteem in Nederland

Het huidige beslissysteem dat Nederland gebruikt kent een opt-in constructie waarbij men pas orgaandonor kan worden na registratie via wordookdonor.nl of door het invullen van een donorformulier. Als er geen actie wordt ondernomen en mensen dus niets laten weten, blijft onbekend wat de donorwens is van de overledene. Nabestaanden mogen dan beslissen. Hoewel nabestaanden vaak toestemming weigeren omdat zij de donorwens van de overledene niet kennen, is het wel mogelijk om ongewild donor te worden in het huidige beslissysteem.