Agentschap voor Buitenlandse Handel

Uit Deletionpedia.org
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Wiu Sjabloon:Infobox overheidsinstelling Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) is een Belgisch agentschap dat opgericht is ter bevordering van de Belgische buitenlandse handel.

De bevoegdheid "buitenlandse handel" heeft in België de laatste decennia enkele fases van regionalisering doorgemaakt. Tot 1990 was de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) de belangrijkste instelling voor exportpromotie. In 1990 werd een Waals agentschap (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers, AWEX) opgericht, in 1991 kwam er een Vlaams equivalent (het huidige Flanders Investment & Trade - FIT). In datzelfde jaar ontstond eveneens Brussel Invest & Export. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel werd opgericht via het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002[1] tussen de Federale Overheid en de Gewesten. De federale overheid en de drie gewestelijke overheden treden hier op als partners.

Het agentschap heeft als erevoorzitter koning Filip en als voorzitter Annemie Neyts. Ook het zakenleven is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur met onder meer Pieter Timmermans, Didier Malherbe en Jo Libeer.

Activiteiten

Het Agentschap werkt voor de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel mekaar kunnen ontmoeten.

Het Agentschap is bevoegd voor:

  • het beslissen en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer Gewesten of op vraag van de Federale Overheid;
  • het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten ten behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel;
  • de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist. De Raad heeft in december 2014 in die hoedanigheid beslist dat het ABH vanaf 2015 bijdraagt tot de logistieke organisatie en het economische luik van twee buitenlandse Staatsbezoeken van het Belgische vorstenpaar per jaar.

Organisatie van gezamenlijke handelsmissies

De organisatie hiervan gebeurt samen met het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX), Brussel Invest & Export en Flanders Investment & Trade (FIT). Daarnaast wordt samengewerkt met de FOD Buitenlandse Zaken die instaat voor de protocollaire en politieke aspecten van het programma. Aan de zendingen, die vooral focussen op buitenlandse economische groeiregio’s en -landen, nemen bedrijven uit diverse sectoren deel. Belgische bedrijfsafgevaardigden kunnen er op hoog niveau contacten leggen met buitenlandse industriële topspelers, organisaties en overheidsinstanties.

Informatiecentrum

Het Agentschap staat in naam van de Gewesten paraat voor alle Belgische bedrijven in hun zoektocht naar relevante exporteursinformatie. Of het nu economische of sectorale studies betreft, statistische informatie, juridische bijstand of de registratie in het exporteursbestand voor cruciale informatie (handelsberichten, handelsopportuniteiten, lastenboeken), het Agentschap verschaft op regelmatige basis gedetailleerde en gepersonaliseerde informatie aan binnen- en buitenlandse publieke instellingen, particulieren en bedrijven.

Sjabloon:Appendix