Bart Buysse (VBO)

Uit Deletionpedia.org
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Wiu Bart Buysse (1968) vertegenwoordigt het Verbond van Belgische Ondernemingen bij het sociaal overleg in België

voorgeschiedenis

Bart Buysse is licentiaat in de rechten en licentiaat in het notariaat. Hij werkte jaren als jurist voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en trad in november 2004 in dienst bij het (VBO), waar hij achtereenvolgens de functies van adviseur, eerste adviseur en adjunct-directeur van het Competentiecentrum Werk en Sociale Zekerheid bekleedde. Sinds september 2012 is hij directeur-generaal van het VBO en tevens executive manager van het CC Werk en Sociale Zekerheid. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op sociaal beleid (sociale zekerheid, arbeidsrecht, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, sociaal overleg en sociale conflicten) en neemt hij deel aan het sociaal overleg op het hoogste niveau.

Functie

Bart Buysse is lid van de Groep van Tien (toponderhandelaars van de sociale partners), ondervoorzitter van de Nationale Arbeidsraad (hoogste paritair adviesorgaan in sociale materies) en raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Brussel. Hij is tevens directeur van de Social Academy, een jaarlijkse vormingscyclus van het VBO rond sociale thema’s, sociale dialoog en HR. Verder is hij ondervoorzitter van HrPro (Belgische vereniging voor HR professionals), het Belgisch platform voor HR-clubs, waarin het VBO een structurele partner is.