Filippinska nationalkatolska kyrkan

Från Deletionpedia.org
Hoppa till: navigering, sök

Mall:Sffr Mall:Faktakoll Mall:Källor behövs

Mall:Organisationsfakta

Philippine National Catholic Church (PhNCC) är en filippinsk nationalkatolsk kyrkobildning, startad 2001 då ett antal biskopar och församlingar valde att lämna Oberoende filippinska kyrkan (IFI) i protest mot det amerikanska och europeiska teologiska inflytandet över kyrkan – den så kallade anglopayiseringen. Kyrkan betonar starkt sin filippinska särart samt konservativa tro.

Kyrkan ser sig själva som en återgång till den ursprungliga Oberoende filippinska kyrkan, som denna var innan den blev influerad av först unitarism och sedan av den amerikanska episkopalkyrkan. Man ser sig själva som en kämpe, mot det som man ser som en teologisk toppstyrnig från väst som genom det ekonomiska biståndet många kyrkor erhåller, så medföljer mer eller mindre uttalade krav på en omformning av den lokala kyrkans teologiska plattform.

Politiskt har inte kyrkan profilerat sig så starkt som många andra Filippinska kyrkor, men i Davaoregionen har man gett borgmästaren Rodrigo Duterte sitt fulla stöd.

Församlingsrekryteringen sker främst bland tidigare IFI-medlemmar och från den romersk-katolska kyrkan. PhNCC är en utpräglad missionskyrka med verksamhet i främst agrara och otillgängliga delar av Mindanao samt i städernas fattiga områden (squatter areas).

Kyrkan har två religiösa kongregationer: Orders of Jesus the Great Physician (OJGP) och Legion of Mary (LoM).

Med den Allmänna apostoliska kyrkan i Sverige har PhNCC 2007 påbörjat samarbete.

Ledare

Hans högvördighet Wilfredo R. Necesito som är ärkebiskop (obispo maximo) med säte i Davao City är vigd till biskop av Obispo Maximo Macario V. Ga från Oberoende filippinska kyrkan (IFI) där Necesito tidigare var verksam som biskop innan han bröt med dem.

Stift

Kyrkan är uppdelad på följande stift: