Lärarlönelyftet

Från Deletionpedia.org
Hoppa till: navigering, sök

Mall:Sffr Mall:POV Mall:Relevanskontroll Lärarlönelyftet är en satsning från regeringen Löfven för att skolorna ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Satsningen består av 3 miljarder kronor på årsbasis som ger runt 60 000 lärare en lönehöjning. Besluten om höjd lön fattas lokalt. Det genomsnittliga lönepåslaget utifrån modellen är ett intervall på mellan 2500 och 3500 kronor i månaden för dessa lärare som fördelas lokalt.[1][2][3]

Lärarnas Tidning presenterade 2017 en undersökning som visade att sex av tio lärare ansåg att lärarlönelyftet borde fördelas lika mellan alla lärare. Undersökningen visade också att 47 procent av lärarna tyckte att lärarlönelyftet och karriärstegsreformen har påverkat stämningen och relationerna inom lärarkollegiet till det sämre. Undersökningen gjordes bland 1 000 grundskollärare, av opinionsundersökningsföretaget Skop, på uppdrag av Lärarnas Tidning.[4]