Partivälde

Från Deletionpedia.org
Hoppa till: navigering, sök

Mall:Sffr Mall:Fler källor Partivälde eller partistyre är när ett eller flera politiska partier har makten.[1]

Partivälde är mer sannolikt i en demokrati som använder proportionellt valsystem än i ett system med majoritära valsystem. Orsaken är att i system med stora nationella valkretsar (som proportionella system i regel har) framträder partiernas kampanjanden och politikskapande tydligare än i system med enmansvalkretsar där den enskilda politikern kan få en särställning i den allmänna opinionen för att motstå sitt partis inflytande eller till och med påverka det.

Det ultimata partiväldet är enpartistaten även om det i egentlig mening inte är ett politiskt parti i traditionell mening eftersom den inte konkurrerar med andra partier i val. De är ofta vid makten genom lag, medan det i flerpartisystem inte är möjligt att skapa ett partivälde automatiskt och ofta förhindrat genom lag.

I flerpartisystem kan graden av frihet för parlamentsledamöterna, mellan de olika politiska partierna, variera och beror av partiregler och tradition, samt beror av om partiet är vid makten och i sådana fall ensam (mest vanligt förekommande i tvåpartisystem) eller i koalition. Behovet av att skapa koalition förhindrar att ett parti kan få ett potentiellt totalgrepp om makten, men kan å andra sidan även försvåra för politiskt ansvarsutkrävande från väljarnas sida mot de folkvalda vid valen.

Indikationer på att en stat är ett partivälde

  • Avsaknaden av bindande folkomröstningar (referendum)
  • Endast folkvalda kan rösta om lagförslag.
  • Regeringssammansättningen avgörs av partirepresentationen i parlamentet
  • Folkvalda kan endast nomineras genom registrerade och godkända partier

Referenser