Template:User tl

From Deletionpedia.org: a home for articles deleted from Wikipedia
Jump to: navigation, search
tl Ang tagagamit na ito ay katutubong tagapagsalita ng Tagalog.
This template is properly documented on Wikipedia. See this template's documentation on the English Wikipedia.